Pengiraan PCB dalam PayrollPanda mengikut formula yang ditetapkan oleh LHDN untuk sistem payroll. Walau bagaimanapun, ada masanya majikan mungkin ingin meningkatkan jumlah PCB pekerja, contohnya, jika majikan telah membuat bayaran PCB pada kadar yang lebih tinggi sebelum menjalankan payroll, atau jika pekerja mempunyai sumber pendapatan lain dan mereka memilih untuk membayar cukai pendapatan itu melalui potongan bulanan dan bukannya sekali gus apabila mengemukakan penyata cukai mereka. Amaun yang dimasukkan sebagai PCB tambahan akan ditambah pada PCB yang dikira oleh PayrollPanda.

Terdapat 2 praset potongan PCB tambahan anda boleh gunakan, bergantung kepada pendapatan yang dicukaikan:

  • Additional PCB (Employment income) hendaklah digunakan untuk membayar PCB tambahan pada pendapatan pekerjaan semasa pekerja. PCB tambahan akan diambil kira sebagai PCB yang dibayar sebelum ini dalam pengiraan PCB bulan-bulan berikutnya untuk sepanjang tahun.

  • Additional PCB (Non-Employment income) hendaklah digunakan untuk membayar PCB tambahan pada pendapatan bukan pekerjaan semasa pekerja atau pendapatan daripada pekerjaan lain. PCB tambahan ini tidak akan diambil kira ke dalam pengiraan PCB yang dibayar sebelum ini dalam pengiraan PCB bulan-bulan seterusnya, kerana ia tidak sepatutnya mengurangkan PCB pada pendapatan pekerjaan semasa.

 

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.