Ditulis oleh Rabia Siddiqui,

Navigasi sistem PCB adalah penting bagi majikan di Malaysia untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang cukai dan pengurusan gaji yang tepat. Penalti besar mungkin dikenakan jika PCB dibayar kurang daripada sepatutnya, manakala potongan PCB yang berlebihan boleh menyebabkan aduan dari pekerja anda.

Panduan PCB yang komprehensif ini akan membantu anda memahami asas PCB, termasuk cara mengira potongan, memenuhi tarikh akhir penyerahan, dan mematuhi keperluan pematuhan.

Artikel ini merangkumi:

 


Apakah PCB?

PCB bermaksud Potongan Cukai Bulanan dalam bahasa Melayu, yang diterjemahkan kepada Monthly Tax Deductions (MTD). Ia adalah siri potongan bulanan yang digunakan untuk pembayaran cukai tahunan anda berkaitan dengan pendapatan pekerjaan anda. PCB dipotong oleh majikan daripada gaji bulanan pekerja dan diserahkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) setiap bulan gaji. Tujuannya adalah untuk memastikan individu membayar cukai mereka dalam ansuran bulanan sepanjang tahun, daripada membayar sekaligus pada akhir tahun, menjadikan pembayaran cukai lebih mudah diurus untuk pekerja dan memaksimumkan hasil cukai untuk LHDN.

Apakah jenis pendapatan yang tertakluk kepada PCB?

PCB akan dibayar jika pendapatan boleh dicukai pekerja mencapai ambang PCB.

Kebanyakan jenis pendapatan pekerjaan adalah dikenakan cukai, termasuk gaji pokok, kerja lebih masa, komisen dan bonus, serta yuran pengarah dan caj perkhidmatan yang dibayar kepada pekerja.

Beberapa elaun dan manfaat dalam bentuk barangan adalah dikecualikan cukai (sama ada sepenuhnya atau hingga jumlah tertentu setiap tahun), jadi jumlah yang dikecualikan tidak boleh dimasukkan dalam pengiraan PCB.

Nilai bulanan manfaat dalam bentuk barangan yang boleh dikenakan cukai seperti kereta syarikat atau penginapan harus ditambah kepada pendapatan boleh dicukai bulanan untuk tujuan pengiraan PCB, walaupun tiada pembayaran sebenar dibuat kepada pekerja untuk manfaat tersebut.

Bagaimanakah majikan menentukan potongan PCB?

Majikan mempunyai 3 pilihan:

 • Jadual PCB: Ini adalah konsesi untuk majikan yang tidak menggunakan perisian gaji. Jadual ini menunjukkan PCB yang perlu dibayar untuk setiap julat gaji, mengambil kira sebarang potongan cukai pasangan dan anak yang dituntut. Ia mengandaikan bahawa pekerja menerima gaji yang sama sepanjang tahun dan oleh itu ia tidak seakurat kaedah lain. Jadual PCB tidak lagi diterbitkan sejak 2019 tetapi masih boleh digunakan secara elektronik melalui portal e-CP39.
 • Kalkulator LHDN atau portal e-PCB: Kalkulator LHDN menggunakan formula yang mengambil kira data pendapatan dan potongan sebenar untuk bulan-bulan sebelumnya dalam tahun tersebut untuk mengira pendapatan boleh dicukai tahunan dan baki cukai tahunan yang perlu dibayar untuk menentukan jumlah PCB untuk bulan tertentu. Formula yang sama juga digunakan dalam pengiraan portal e-PCB. Majikan boleh menggunakan portal e-PCB untuk mengira dan menyerahkan PCB bulanan mereka.
 • Sistem perisian gaji: Sistem perisian gaji seperti PayrollPanda menggunakan formula yang sama seperti kalkulator LHDN untuk mengira PCB secara automatik berdasarkan data peribadi dan imbuhan yang dimasukkan untuk setiap pekerja.

Seamless payroll with PayrollPanda

Bagaimanakah PCB dikira?

Walaupun formula ini rumit, ia boleh dipermudahkan seperti berikut:

 1. Pendapatan boleh dicukai tahunan = pendapatan boleh dicukai bulan sebelumnya + (pendapatan boleh dicukai bulanan semasa yang berulang + pendapatan boleh dicukai bulanan semasa yang tidak berulang) + pendapatan boleh dicukai bulanan semasa yang berulang * bilangan bulan yang tinggal dalam tahun tersebut
 2. Pendapatan boleh dicukai tahunan – potongan cukai = pendapatan boleh dicukai tahunan
 3. Cukai tahunan kemudian dikira berdasarkan pendapatan boleh dicukai tahunan (kadar cukai)
 4. PCB = (cukai tahunan – PCB yang telah dibayar) / bilangan bulan yang tinggal dalam tahun tersebut.

Bagaimanakah cara mendaftar sebagai majikan dengan LHDN?

Perniagaan dengan pekerja perlu mendaftarkan fail cukai majikan dengan LHDN dan memperoleh nombor E untuk membayar PCB, serta menyerahkan penyata cukai tahunan majikan (borang E). Majikan boleh melengkapkan proses ini secara dalam talian melalui e-Daftar di portal MyTax.

Anda boleh mengharapkan untuk menerima nombor E anda dalam masa 5 hari bekerja.

Bagaimanakah cara menyerahkan dan membayar PCB?

PCB boleh diserahkan menggunakan salah satu portal LHDN di bawah:

 • e-CP39: untuk penyerahan manual potongan cukai bulanan dan untuk penyerahan satu kali, menggunakan jadual PCB atau kalkulator PCB.
 • e-PCB: untuk penyerahan manual potongan cukai bulanan menggunakan kalkulator PCB. Kemasukan data diperlukan tetapi penyerahan sebelumnya dan jumlah pendapatan serta potongan terkumpul direkodkan.
 • e-Data PCB: untuk penyerahan potongan cukai bulanan melalui muat naik fail. Tiada kemasukan data diperlukan kerana majikan boleh memuat naik fail PCB yang dihasilkan oleh perisian gaji seperti PayrollPanda.

Pembayaran boleh dibuat seperti berikut:

 1. Dalam talian melalui portal di atas melalui FPX jika anda mempunyai akaun dengan salah satu bank berikut:
  1. AmBank
  2. Bank Islam
  3. CIMB Bank
  4. Hong Leong Bank
  5. Maybank2e/Maybank2U
  6. Public Bank
  7. RHB Bank
 2. Kios deposit cek
  1. Pembayaran melalui deposit cek tersedia di kios CIMB Bank.
 3. POS Malaysia
  1. Anda boleh membuat pembayaran secara tunai di kaunter POS Malaysia.

Sebagai alternatif, pengguna perisian gaji boleh menyerahkan dan membayar PCB dengan memuat naik fail PCB melalui portal bank mereka dan bukannya memuat naik melalui portal e-Data PCB LHDN.

Bagaimanakah cara memaklumkan LHDN apabila pekerja masuk atau keluar dari syarikat?

Majikan di Malaysia perlu mematuhi prosedur tertentu mengenai pemberitahuan pekerja kepada LHDN:

 • Pemberitahuan untuk Pekerja Baru: Borang CP22 digunakan sebagai pemberitahuan untuk pekerja baru yang dikenakan cukai (atau mungkin dikenakan cukai). Borang ini mesti diserahkan dalam masa 30 hari dari permulaan pekerjaan, sama ada di pejabat LHDN terdekat atau dalam talian melalui e-CP22 di portal MyTax.
 • Penamatan Perkhidmatan: Borang CP22A digunakan sebagai pemberitahuan untuk penamatan pekerjaan dalam kes di mana pelepasan cukai terpakai (contohnya, PCB tidak dipotong atau pekerja menerima pembayaran penamatan). Ia harus diserahkan melalui e-SPC di portal MyTax sekurang-kurangnya 30 hari sebelum penamatan pekerjaan. Sebarang wang yang perlu dibayar kepada pekerja harus ditahan sehingga pelepasan cukai diberikan atau selama 90 hari dari penyerahan.
 • Pemergian dari Malaysia: Borang CP21 digunakan sebagai pemberitahuan untuk pemergian dari Malaysia lebih dari tiga bulan, yang memerlukan penyerahan melalui e-SPC di portal MyTax tidak kurang daripada 30 hari sebelum tarikh pemergian yang dijangka. Sebarang wang yang perlu dibayar kepada pekerja harus ditahan sehingga pelepasan cukai diberikan atau selama 90 hari dari penyerahan.

Apakah tanggungjawab majikan yang dikenakan oleh LHDN?

Majikan mempunyai tanggungjawab berikut:

 • Mendaftar nombor majikan (E).
 • Memperoleh borang TP3 dari pekerja baru untuk mendapatkan data pendapatan dan potongan semasa tahun sebelumnya yang diperlukan untuk pengiraan PCB.
 • Membenarkan pekerja mengurangkan PCB mereka dengan menuntut potongan cukai pilihan atau rebat cukai seperti zakat melalui borang TP1.
 • Membuat potongan PCB bulanan daripada gaji pekerja dan menyerahkannya kepada LHDN sebelum 15hb bulan berikutnya.
 • Menyerahkan Borang E dan CP8D sebelum 31 Mac tahun cukai berikutnya (atau 30 Apr untuk penyerahan dalam talian melalui portal MyTax) untuk menyediakan LHDN dengan butiran semua pendapatan dan potongan pekerja yang dibayar sepanjang tahun tersebut.
 • Menyediakan Borang EA kepada pekerja sebelum akhir Februari untuk memberikan mereka data pendapatan dan potongan yang diperlukan sekiranya mereka perlu mengemukakan penyata cukai.
 • Menyerahkan borang pemberitahuan yang relevan seperti CP22, CP22A, dan CP21.
 • Menahan pembayaran pekerja selama 90 hari jika pelepasan cukai tertunda.
 • Menyimpan rekod selama 7 tahun.

Apakah penalti untuk ketidakpatuhan?

Akta Cukai Pendapatan 1967 mendefinisikan pelbagai kesalahan dan penalti yang berkaitan dengan pematuhan cukai pendapatan. Di bawah adalah beberapa kesalahan, denda, dan penalti yang perlu diperhatikan:

 • Kegagalan Menyerahkan Penyata atau Memberikan Notis Kebolehcukaian: Kegagalan mengemukakan penyata atau notis kebolehcukaian tanpa alasan yang sah di bawah Seksyen 112(1) boleh menyebabkan penalti, yang berkisar antara RM200 hingga RM20,000, penjara selama enam bulan maksimum, atau kedua-duanya.
 • Penyata Tidak Tepat: Di bawah seksyen 113(1)(b), memberikan penyata atau maklumat yang tidak tepat boleh mengakibatkan denda antara RM1,000 hingga RM10,000, sebagai tambahan kepada penalti khas dua kali ganda jumlah cukai yang kurang dikenakan akibat maklumat yang tidak tepat.
 • Pengelakan Cukai dengan Sengaja: Usaha sengaja untuk mengelakkan cukai, seperti menyembunyikan pendapatan, memberikan maklumat palsu, atau melakukan penipuan, boleh menyebabkan denda antara RM1,000 hingga RM20,000, penjara maksimum tiga tahun, atau kedua-duanya. Selain itu, penalti khas tiga kali ganda jumlah cukai yang kurang dikenakan juga boleh dikuatkuasakan di bawah Seksyen 114(1).

Nota Peringatan Penting

Kandungan ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Walaupun kami berusaha untuk memastikan ketepatan maklumat yang disampaikan, kami tidak dapat menjamin bahawa ia bebas daripada kesilapan atau ketinggalan. Pengguna dinasihatkan untuk memeriksa sebarang maklumat kritikal secara bebas dan tidak bergantung sepenuhnya kepada kandungan yang disediakan.

Soalan Lazim

Beberapa soalan lazim...

PCB bermaksud Potongan Cukai Bulanan, yang diterjemahkan kepada Monthly Tax Deduction (MTD) dalam bahasa Inggeris. Ia adalah sistem di mana majikan di Malaysia memotong cukai pendapatan dari gaji pekerja mereka setiap bulan dan menyerahkannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN).

e-PCB adalah portal yang disediakan oleh LHDN untuk penyerahan manual potongan cukai bulanan menggunakan kalkulator PCB.

Kemasukan data diperlukan tetapi penyerahan sebelumnya dan jumlah pendapatan terkumpul dan potongan direkodkan.

e-Data PCB adalah portal yang disediakan oleh LHDN untuk penyerahan potongan cukai bulanan melalui muat naik fail.

Tiada kemasukan data diperlukan kerana majikan hanya perlu memuat naik fail PCB yang dijana oleh sistem gaji seperti PayrollPanda.

Kegagalan untuk mendaftar, memotong, atau menghantar PCB boleh membawa kepada penalti dan denda yang dikenakan oleh LHDN.

Panduan PCB lengkap PayrollPanda adalah titik permulaan yang hebat! Kami juga menyediakan pautan kepada sumber berkaitan daripada laman web LHDN untuk butiran lanjut.

Permudahkan proses gaji anda hari ini!

Gunakan PayrollPanda PERCUMA selama 30 Hari! Tiada kad kredit diperlukan.

Cuba Sekarang

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.