Had Pendapatan

Sekiranya anda berpendapatan (selepas potongan KWSP) minimum RM 34,000 setahun, maka anda harus memfailkan penyata cukai, melainkan anda dikecualikan daripada berbuat demikian di bawah syarat yang dinyatakan di bawah.

PCB sebagai Cukai Akhir 

Jika syarat berikut dipenuhi, anda boleh memilih untuk tidak memfailkan penyata cukai kerana PCB yang dibayar akan dianggap sebagai cukai akhir:

  1. Sumber pendapatan anda hanyalah daripada pendapatan pekerjaan anda; dan
  2. anda telah bekerja sepanjang tahun cukai dengan majikan yang sama; dan
  3. majikan anda telah memotong PCB daripada gaji anda dengan betul; dan
  4. cukai anda tidak ditanggung oleh majikan anda; dan
  5. anda tidak memilih penilaian bersama dengan pasangan anda.

Sekiranya mana-mana syarat di atas tidak dipenuhi, maka pengecualian tidak terpakai dan anda mesti memfailkan penyata cukai.

Baca lebih lanjut mengenai:

Proses payroll anda tanpa rumit. Tempah demo sekarang.

FAQs

Soalan-soalan lazim...

Seseorang perlu memfailkan penyata cukai jika berpendapatan (selepas potongan KWSP) mencapai minimum RM 34,000 setahun, kecuali terdapat pengecualian tertentu.

Individu boleh memilih untuk tidak memfailkan penyata kerana PCB akan dianggap sebagai cukai akhir, jika syarat-syarat berikut dipenuhi:

  • Pendapatan mereka hanya berasal daripada pekerjaan.
  • Mereka bekerja sepanjang tahun cukai dengan majikan yang sama.
  • Majikan memotong PCB dengan betul dari gaji mereka.
  • Cukai mereka tidak ditanggung oleh majikan.
  • Mereka tidak memilih penilaian bersama dengan pasangan.

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.