Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menerangkan cara maklumat dikumpul, digunakan dan didedahkan oleh kami, Payroll Panda Sdn Bhd, sebuah syarikat sendirian berhad Malaysia yang menjalankan perniagaan sebagai “Panda Gaji”, berkenaan dengan akses dan penggunaan perkhidmatan senarai gaji dalam talian kami (“Perkhidmatan” ), yang disediakan melalui aplikasi perisian dalam talian Payroll Panda dan tapak web yang dikendalikan oleh Payroll Panda (“Aplikasi”).

Pengumpulan Maklumat Dan Cara Ia Digunakan

Maklumat Pengenalan Peribadi. Anda tidak perlu memberikan sebarang maklumat peribadi untuk mempunyai akses umum ke Laman ini. Untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, anda dikehendaki memberikan maklumat peribadi tertentu untuk membuat akaun. Kami mengumpul maklumat peribadi tentang anda daripada sumber berikut: Apabila anda membuat akaun untuk menggunakan Perkhidmatan, kami akan memperoleh daripada anda maklumat yang kami perlukan untuk membuat akaun anda dan melengkapkan transaksi anda, seperti nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel dan/atau maklumat berkenaan perniagaan tertentu anda dan/atau pekerja yang anda ingin gunakan Perkhidmatan tersebut. Jika anda memberikan kami komen atau cadangan, minta maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami, atau hubungi bahagian perkhidmatan pelanggan kami melalui telefon, e-mel , atau bentuk komunikasi lain.Apabila anda menyerahkan permohonan untuk Perkhidmatan kami atau mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan kami.Kami mungkin mengumpul maklumat tambahan jika anda memilih untuk menggunakan atau mengambil bahagian dalam salah satu daripada pelbagai program penyelidikan dan pembangunan kami.Kami memperoleh maklumat mengenai perkhidmatan anda menggunakan dan daripada urus niaga anda dan interaksi lain dengan kami, ahli gabungan kami, dan lain-lain, termasuk rakan kongsi pemasaran kami dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga. Apabila anda menggunakan ciri-ciri tertentu Tapak di mana anda secara sukarela menyerahkan maklumat peribadi, sebagai contoh, berkaitan dengan permintaan sebut harga atau pendaftaran untuk menerima kemas kini e-mel atau surat berita. Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang kami terima daripada agensi pelaporan pengguna dan perniagaan.

Kami menggunakan maklumat peribadi untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang kami tawarkan. Kami mungkin menggunakan maklumat, termasuk maklumat perniagaan, yang telah anda berikan kepada kami dan merujuk silang dengan maklumat lain yang kami terima daripada rakan kongsi kami untuk memberikan anda pengalaman yang dipertingkatkan dan lebih diperibadikan di Tapak dan Perkhidmatan kami. Kami menggunakan maklumat peribadi yang kami peroleh daripada penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan kami oleh anda untuk menjawab komen atau pertanyaan anda, untuk menyelesaikan pertikaian, untuk menghubungi anda apabila perlu berhubung dengan pengendalian Laman, atau untuk perkara yang melibatkan sebarang produk atau perkhidmatan transaksi, untuk menangani masalah pada Tapak atau Perkhidmatan kami dan untuk menguatkuasakan perjanjian kami dengan anda.

Maklumat Tidak Boleh Dikenalpasti Secara Peribadi. Kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik apabila anda melawati Tapak kami, seperti alamat Internet Protocol (IP) (jika menggunakan penyemak imbas), sistem pengendalian, jenis penyemak imbas, alamat tapak yang merujuk dan sebarang pengecam peranti (jika menggunakan peranti mudah alih). Kami menggunakan maklumat ini untuk memantau dan menganalisis penggunaan Tapak dan Perkhidmatan kami, untuk pentadbiran teknikal Tapak, untuk meningkatkan kefungsian dan kemesraan pengguna Tapak kami dan Perkhidmatan kami, dan untuk menyesuaikannya dengan lebih baik kepada keperluan pelawat kami.

Kami juga secara automatik mengumpul maklumat tertentu melalui penggunaan “kuki”. Ini adalah fail kecil yang diletakkan oleh penyemak imbas anda pada komputer anda. Kami mungkin menggunakan kedua-dua kuki sesi dan kuki berterusan untuk lebih memahami cara anda berinteraksi dengan Tapak kami, untuk memantau penggunaan agregat oleh pengguna kami dan penghalaan trafik web di Tapak kami, dan untuk menambah baik Tapak kami. Kebanyakan pelayar Internet menerima kuki secara automatik. Anda boleh mengarahkan penyemak imbas anda, dengan mengedit pilihannya, untuk berhenti menerima kuki atau meminta anda sebelum menerima kuki daripada tapak web yang anda lawati. Jika anda tidak membenarkan kuki, walau bagaimanapun, anda mungkin tidak boleh menggunakan sebahagian atau semua bahagian atau fungsi Perkhidmatan.

Perkongsian Dan Pendedahan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat anda (dan maklumat yang anda berikan kepada kami) untuk melaksanakan dan memberikan anda Perkhidmatan dan untuk berkomunikasi dengan anda. Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi tentang anda dengan orang lain atau syarikat bukan gabungan, melainkan kami mendapat kebenaran anda, atau dalam keadaan berikut:

  • Kami mungkin berkongsi mana-mana maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dengan ejen pihak ketiga dan penyedia perkhidmatan untuk memudahkan operasi Tapak dan Perkhidmatan, untuk menyediakan Tapak dan Perkhidmatan atau fungsi kami bagi pihak kami dan untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan (cth., tanpa had , perkhidmatan penyelenggaraan, pengurusan pangkalan data, analitik web dan penambahbaikan ciri Perkhidmatan), atau untuk membantu kami dalam menganalisis cara Tapak dan Perkhidmatan kami digunakan. Pihak ketiga ini mungkin mempunyai akses kepada maklumat peribadi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka, tetapi mungkin tidak menggunakannya untuk tujuan lain. Pihak ketiga ini mungkin berada di luar Malaysia.
  • Kami akan bekerjasama dengan kerajaan Malaysia, badan berkanun, polis dan pihak swasta untuk menguatkuasakan dan mematuhi undang-undang dan akan mendedahkan sebarang maklumat tentang anda kepada mereka kerana kami, mengikut budi bicara mutlak kami, percaya perlu atau sesuai untuk bertindak balas terhadap tuntutan dan proses undang-undang , untuk melindungi harta dan hak kami atau pihak ketiga, untuk melindungi keselamatan orang awam atau mana-mana orang, atau untuk menghalang atau menghentikan sebarang aktiviti yang kami anggap sebagai, atau menimbulkan risiko menjadi, menyalahi undang-undang, tidak beretika atau boleh diambil tindakan undang-undang.
  • Kami mungkin berkongsi maklumat agregat yang tidak termasuk maklumat peribadi dan kami mungkin mendedahkan maklumat tersebut dengan pihak ketiga untuk analisis industri, pemprofilan demografi dan analisis serta tujuan lain. Sebarang maklumat agregat yang dikongsi dalam konteks ini tidak akan mengandungi maklumat peribadi anda.
  • Kami mungkin menjual, memindahkan atau sebaliknya berkongsi sebahagian atau semua aset kami, yang mungkin termasuk maklumat peribadi anda, berkaitan dengan penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula atau penjualan aset atau sekiranya syarikat pembubaran.

Menukar Atau Memadam Maklumat Anda

Anda boleh menyemak, mengemas kini, membetulkan atau memadam maklumat peribadi anda melalui akaun anda atau dengan menghubungi kami. Jika anda memadamkan sepenuhnya semua maklumat tersebut, maka akaun anda akan dinyahaktifkan dan anda tidak akan dapat mengakses Perkhidmatan kami melalui akaun anda. Jika anda ingin kami memadamkan rekod anda dalam sistem kami, sila hubungi kami dengan permintaan agar kami memadamkan maklumat peribadi anda daripada pangkalan data kami. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk memenuhi permintaan anda, walau bagaimanapun, kami mungkin menyimpan salinan arkib rekod anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang Malaysia atau untuk tujuan perniagaan yang sah yang lain.

Keselamatan

Kami menggunakan langkah pentadbiran, fizikal dan elektronik yang direka bentuk untuk melindungi maklumat anda daripada capaian yang tidak dibenarkan, namun, walaupun terdapat usaha tersebut, tiada langkah keselamatan yang sempurna atau tidak dapat ditembusi dan tiada kaedah penghantaran data boleh dijamin terhadap sebarang pemintasan atau jenis penyalahgunaan lain.

Pautan Ke Laman Lain

Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke tapak lain. Sebarang maklumat yang anda berikan pada tapak tersebut diberikan terus kepada pemilik tapak tersebut dan tertakluk pada dasar privasi pihak tersebut. Dasar Privasi ini tidak terpakai pada tapak tersebut, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau privasi dan amalan dan dasar keselamatan tapak tersebut.

Pembuangan Maklumat Daripada Kanak-kanak

Perkhidmatan ini tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dan kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dengan sengaja. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpul maklumat peribadi kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, kami akan mengambil langkah untuk memadam maklumat tersebut daripada fail kami secepat mungkin yang mungkin.

Perubahan

Sebarang maklumat yang dikumpul adalah tertakluk kepada Dasar Privasi yang berkuat kuasa pada masa maklumat tersebut dikumpulkan. Kami mungkin, walau bagaimanapun, mengubah suai dan menyemak Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Jika kami membuat sebarang perubahan penting pada dasar ini, kami akan memberitahu anda tentang perubahan tersebut dengan menyiarkannya di tapak kami, melalui Perkhidmatan atau dengan menghantar e-mel atau pemberitahuan lain kepada anda, dan kami akan menunjukkan bila perubahan tersebut akan menjadi berkesan. Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas perubahan tersebut menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan dasar yang telah disemak.

Soalan?

Sila hubungi kami di admin@payrollpanda.my jika anda mempunyai sebarang soalan tentang dasar privasi kami.

 

 

Permudahkan proses gaji anda hari ini!

Gunakan PayrollPanda PERCUMA selama 30 Hari! Tiada kad kredit diperlukan.

Cuba Sekarang

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.