Anda berhak menuntut pelepasan cukai untuk perkuisit di bawah, melainkan anda mempunyai kawalan ke atas majikan anda

Manfaat

Keterangan Lanjut

Elaun penjagaan anak berumur sehingga 12 tahun

Pelepasan cukai sehingga RM3,000 setahun.

Termasuk pembayaran oleh majikan terus kepada penjaga anak.

 

Kadar letak kereta atau elaun letak kenderaan

Pelepasan cukai selagi jumlahnya munasabah.

Termasuk pembayaran oleh majikan terus kepada pengendali tempat letak kereta.

 

Elaun petrol, kad petrol, elaun perjalanan atau bayaran tol atau mana-mana kombinasi

Pelepasan cukai sehingga RM6,000 setahun, jika digunakan untuk tugas rasmi.

Lebih daripada RM6,000 boleh dituntut jika rekod disimpan selama 7 tahun.

 

Elaun Makanan

Pelepasan cukai selagi jumlahnya munasabah dan :

Diberikan kepada pekerja secara tetap, dan diberikan kepada semua pekerja pada kadar yang sama; atau

yang diberikan kepada pekerja untuk menampung makanan mereka semasa perjalanan lebih masa atau luar negara atau tujuan lain yang serupa. Elaun makan sedemikian dibayar mengikut jawatan, tugas atau tempat pekerja di mana pekerjaan itu dijalankan.

 

Bil utiliti menggunakan nama pekerja

Bil bulanan untuk langganan jalur lebar, telefon talian tetap, telefon bimbit, alat kelui dan PDA yang didaftarkan atas nama pekerja atau majikan, termasuk kos pendaftaran dan pemasangan mendapat pelepasan cukai.

Terhad kepada 1 liputan bagi setiap kategori aset.

 

Pinjaman Subsidi (dana dalaman)

Pelepasan cukai sepenuhnya apabila dana diperoleh daripada dana syarikat dalaman.

Pinjaman Subsidi (dana luaran)

Faedah bersubsidi untuk pinjaman perumahan, pendidikan atau kereta sepenuhnya mendapat pelepasan cukai sekiranya jumlah pinjaman yang diambil dalam agregat tidak melebihi RM300,000.

 

Sekiranya jumlah pinjaman melebihi RM300,000, jumlah faedah bersubsidi yang mendapat pelepasan cukai adalah terhad mengikut formula berikut: (AxB)/C

di mana:

A = perbezaan antara jumlah faedah yang akan ditanggung oleh pekerja dan amaun faedah yang perlu dibayar oleh pekerja dalam tempoh asas untuk suatu tahun taksiran;

B = agregat baki jumlah prinsipal pinjaman perumahan, pendidikan atau kereta yang diambil oleh pekerja dalam tempoh asas untuk suatu tahun taksiran atau RM300,000, yang mana lebih rendah;

C = jumlah agregat amaun prinsipal perumahan, pendidikan atau pinjaman kereta yang diambil oleh pekerja.

 

Premium insurans

Pelepasan cukai dengan syarat :

Premium insuran adalah wajib untuk pekerja asing sebagai pengganti caruman SOCSO.

 

Premium insuran berkelompok untuk melindungi pekerja sekiranya berlaku kecederaan atau kemalangan.

 

Premium insuran atas polisi insurans di bawah Insurans Perjalanan Penerbangan untuk pekerja sebagai perlindungan bagi tugas rasmi.

 

Sumbangan oleh majikan kepada organisasi pengurusan penjagaan kesihatan untuk membayar kos perubatan dan rawatan pekerja.

 

Keahlian profesional

Pelepasan cukai dengan syarat keahlian terhadap badan profesional itu penting bagi perniagaan majikan dari segi peningkatan pengetahuan untuk memudahkan pekerja menjalankan tugas.

Biasiswa

Apa-apa jumlah wang yang dibayar sebagai biasiswa, pemberian, atau elaun yang serupa kepada individu, tidak berkaitan dengan pekerjaan mendapat pelepasan cukai.

 

Walau bagaimana pun, gaji yang dibayar kepada pekerja semasa tempoh cuti pengajian dikenakan sebagai cukai pendapatan daripada pekerjaan kerana pekerja dianggap mempunyai pekerjaan, walaupun dia tidak menjalankan pekerjaannya.

 

Aset disediakan secara percuma atau dijual pada harga diskaun

Hadiah berupa telefon talian tetap, telefon bimbit, alat kelui (pager) atau PDA yang didaftarkan di bawah nama pekerja mendapat pelepasan cukai sepenuhnya. Kos pendaftaran dan pemasangan dimasukkan dalam jumlah pelepasan. Pelepasan yang diberikan dihadkan kepada 1 unit untuk setiap aset.

 

Baucar Hadiah

Pelepasan cukai melainkan jika ia berulang dan disediakan dalam keadaan di mana pekerja menjangkakan hadiah tersebut sebagai sebahagian daripada saraannya.

Hadiah Ikhlas

Hadiah ikhlas atau testimonial yang diterima oleh pekerja dari majikannya atau pihak ketiga semata-mata untuk penghargaan peribadi atau atas sebab-sebab peribadi tertentu tidak dikenakan cukai kerana hadiah tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan, contohnya:

Hadiah perkahwinan

Hadiah kerana menggagalkan rompakan bank

Hadiah atas prestasi luar biasa,contohnya: Mendaki Gunung Everest

 

Ganjaran yang berkaitan dengan pekerjaan

Pelepasan cukai sehingga RM2,000 setahun dalam kes berikut:

Pencapaian masa lalu

Kecemerlangan perkhidmatan

Perkhidmatan dalam jangka lama – pekerja mestilah bekerja dengan syarikat / kumpulan syarikat yang sama selama lebih dari 10 tahun.

Inovasi atau produktiviti

 

Baca lebih lanjut:

Proses payroll anda tanpa rumit. Tempah demo sekarang.

FAQs

Soalan-soalan lazim...

Bayaran-bayaran berikut adalah terkecuali cukai sepenuhnya atau sebahagiannya:

 • Elaun penjagaan anak
 • Kadar letak kereta atau elaun letak kenderaan
 • Elaun perjalanan/petroli
 • Elaun makanan
 • Bil utiliti menggunakan nama pekerja
 • Pinjaman subsidi
 • Bayaran insurans pekerja dan perubatan
 • Langganan profesional
 • Biasiswa
 • Aset disediakan secara percuma atau dijual pada harga diskaun
 • Baucar hadiah
 • Hadiah ikhlas
 • Ganjaran berkaitan pekerjaan

Pekerja yang mempunyai kawalan ke atas majikan tidak boleh menuntut pengecualian cukai di atas.

Pelepasan cukai berjumlah maksimum RM3,000 setahun diberi untuk elaun penjagaan anak berumur sehingga 12 tahun, termasuk pembayaran langsung dari majikan kepada penjaga anak.

Pelepasan cukai akan diberikan untuk elaun makanan dengan syarat jumlahnya dianggap munasabah dan diberikan secara konsisten kepada semua pekerja pada kadar yang sama; atau diberikan kepada pekerja untuk menampung kos makanan semasa perjalanan berkepanjangan, perjalanan ke luar negara, atau tujuan serupa lainnya. Elaun makan tersebut disusun mengikut jawatan, tugas, atau lokasi tempat pekerja menjalankan tugas.

Pelepasan cukai diberikan untuk baucar hadiah kecuali jika pemberian tersebut berulang dan disediakan dalam situasi di mana pekerja mengharapkan pemberian tersebut sebagai bagian dari kompensasinya.

Pelepasan cukai diberikan untuk premium insurans dengan syarat:

 • Premium insurans wajib bagi pekerja asing sebagai ganti caruman SOCSO.
 • Premium insurans kumpulan untuk melindungi pekerja daripada kecederaan atau kemalangan.
 • Premium insurans berdasarkan polisi Insurans Perjalanan Penerbangan bagi pekerja sebagai perlindungan semasa menjalankan tugas rasmi.
 • Sumbangan majikan kepada organisasi pengurusan penjagaan kesihatan untuk menampung kos perubatan dan rawatan pekerja.

Pelepasan cukai akan diberikan untuk kadar letak kereta jika jumlahnya dianggap wajar. Ini mencakup pembayaran langsung oleh majikan kepada pengurus tempat letak kereta.

Elaun perjalanan/petrol, kad petrol atau pembayaran tol adalah dikecualikan cukai sehingga RM6,000 setahun jika digunakan untuk tugas rasmi. Jumlah melebihi RM6,000 boleh dituntut jika rekod/resit disimpan selama 7 tahun.

Bil bulanan untuk berlangganan jalur lebar, telefon tetap, telefon bimbit, pager, dan PDA yang didaftarkan atas nama pekerja atau majikan, beserta kos pendaftaran dan pemasangan, layak untuk mendapat pelepasan cukai (terhad kepada 1 liputan bagi setiap kategori aset).

Bayaran dalam bentuk biasiswa atau elaun serupa kepada individu layak untuk pengecualian cukai. Pengecualian tidak merangkumi gaji yang diberikan kepada pekerja semasa cuti belajar.

Ganjaran yang berkaitan dengan pekerjaan dalam situasi-situasi yang termasuk prestasi masa lalu, keunggulan dalam perkhidmatan, perkhidmatan jangka panjang (untuk pekerja perlu bekerja dengan syarikat atau kumpulan syarikat yang sama selama lebih dari 10 tahun), dan inovasi atau produktiviti, adalah dikecualikan cukai sehingga RM2,000 setahun.

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.