Sekiranya pekerja mempunyai hak ke atas majikan mereka maka SEMUA perkuisit, elaun dan manfaat berupa barangan yang diterima oleh pekerja itu akan dianggap sebahagian daripada pendapatan mereka yang boleh dikenakan cukai dan mereka tidak boleh menuntut apa-apa pengecualian cukai berkenaan dengannya.

Definisi

Frasa “berhak ke atas majikan mereka” bermaksud:

  1. Bagi sesebuah syarikat, kuasa seseorang pekerja adalah melalui pegangan saham,pemilikan kuasa undian dalaman atau berhubung dengan itu atau atau syarikat lain yang lain, atau berdasarkan kuasa yang termaktub dalam artikel persatuan atau dokumen lain yang mengawal selia atau mana-mana syarikat lain, bahawa perniagaan syarikat-syarikat yang disebutkan pertama itu dilakukan sesuai dengan kehendak pekerja.

  2. Untuk perkongsian, pekerja adalah rakan kongsi majikan

  3. Bagi pemilik tunggal, pekerja dan majikan adalah orang yang sama.

Bacaan lanjut:

Ingin mengetahui bagaimana anda boleh kendali payroll dengan mudah? Jom tempah sesi demo bersama kami sekarang!

FAQs

Soalan-soalan lazim...

Jika pekerja memiliki hak ke atas majikan mereka, maka semua perkuisit, elaun, dan faedah yang diterima oleh pekerja tersebut akan dianggap sebagai sebahagian daripada pendapatan mereka yang mungkin dikenakan cukai, dan mereka tidak dapat memohon pengecualian cukai berkaitan dengan perkara tersebut.

Contohnya, seorang pekerja yang mempunyai kawalan ke atas majikannya tidak dapat menuntut pengecualian cukai tahunan sebanyak RM6,000 untuk elaun perjalanan bagi tugas rasmi.

Pernyataan “berhak ke atas majikan mereka” dapat dijelaskan sebagai berikut:

  • Untuk sebuah syarikat, kuasa seorang pekerja dapat diperoleh melalui pemilikan saham, memiliki hak mengundi dalaman, atau melalui keterlibatannya dengan syarikat lain, atau berdasarkan kuasa yang ditetapkan dalam artikel persatuan atau dokumen lain yang mengawal atau mengawasi syarikat tersebut, memastikan bahawa urusan perniagaan syarikat tersebut dilaksanakan mengikut kehendak pekerja.
  • Dalam konteks perkongsian, pekerja dianggap sebagai rakan kongsi majikan.
  • Bagi pemilik tunggal, pekerja dan majikan merupakan entiti yang sama.

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.