Call us at +60 3 2787 9168

Penentuan Taraf Pemastautin

Secara umumnya, taraf pemastautin untuk tujuan cukai adalah berdasarkan bilangan hari yang seseorang individu berada di Malaysia dan kebebasan kewarganegaraan.

(Sila ambil perhatian, walaupun berada di Malaysia separuh hari, ia dikira sebagai berada di Malaysia secara fizikal sepanjang hari – contohnya, seseorang individu yang tiba di Malaysia pada 11 malam dan meninggalkan Malaysia pada pukul 3 pagi pada hari berikutnya, akan dianggap sebagai tinggal di Malaysia selama dua hari) .

Terdapat 4 cara di mana seseorang individu boleh memperoleh kelayakan sebagai pemastautin di Malaysia – jika beliau berada di dalam mana-mana kategori ini, individu berkenaan akan menjadi pemastautin, jika tidak akan menjadi bukan pemastautin:

1. Individu berkenaan berada di Malaysia selama 182 hari atau lebih dalam tahun asas.

2. Individu berada di Malaysia kurang daripada 182 hari dalam satu tahun asas tetapi tempoh itu bersambung dengan tempoh lain 182 hari atau lebih berturut-turut di mana dia berada di Malaysia sama ada pada tahun sebelumnya atau selepas tahun taksiran itu.

Ketiadaan sementara yang dibenarkan adalah untuk:

     a) ketiadaan yang berkaitan dengan perkhidmatan individu di Malaysia, seperti     menghadiri persidangan atau seminar atau belajar di luar negara;

     b) ketiadaan yang disebabkan oleh penyakit yang melibatkan individu atau ahli keluarga terdekatnya (iaitu ibu bapa, pasangan dan anak-anak); dan

     c) ketiadaan berkenaan dengan lawatan sosial yang tidak melebihi 14 hari secara agregat (lawatan sosial termasuk sebarang bentuk percutian di luar Malaysia selain bercuti ke negara asal).

3. Individu berada di Malaysia selama 90 hari (tidak perlu berturut-turut) atau lebih dalam satu tahun asas, dan dalam setiap mana-mana 3 daripada 4 tahun taksiran segera sebelum tahun taksiran itu akan dianggap sebagai pemastautin , atau di Malaysia untuk tempoh atau tempoh selama 90 hari atau lebih.

4. Individu tidak berada di Malaysia pada tahun asas, atau berada di Malaysia kurang dari 90 hari, tetapi:

     a) bermastautin untuk tahun asas yang berikutnya; dan

     b) telah bermastautin untuk 3 tahun asas sebelum ini.

Di bawah kategori ini, seorang individu boleh menjadi pemastautin di Malaysia walaupun dia tidak pernah benar-benar berada di Malaysia sepanjang tahun asas itu.

Warganegara Malaysia yang bekerja dalam perkhidmatan awam/pihak berkuasa berkanun

Warganegara Malaysia disifatkan sebagai pemastautin di Malaysia bagi tahun taksiran tertentu jika:

1. bekerja dalam perkhidmatan awam atau pihak berkuasa berkanun di Malaysia; dan

2. hari-hari di mana individu berkenaan tidak berada di Malaysia pada tahun asas itu disebabkan oleh:

     a) mempunyai atau menjalankan pekerjaan di luar Malaysia; atau

     b) menghadiri mana-mana kursus pengajian di mana-mana institusi atau badan profesional di luar Malaysia yang ditaja sepenuhnya oleh majikan.

Objektif subseksyen ini adalah untuk membolehkan penjawat awam terus menikmati kerakyatan dan dinilai pada kadar yang lebih kecil berbanding kadar rata.

Ingin mengetahui bagaimana anda boleh kendali payroll dengan mudah? Jom tempah sesi demo bersama kami sekarang!

Try us now and run your first payroll for FREE

No Obligations or Credit Card Details Required

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.