Call us at +60 3 2787 9168

Manfaat Berupa Barangan 

Manfaat berupa barangan adalah adalah manfaat yang diberikan oleh atau bagi pihak majikan anda yang tidak boleh ditukar kepada wang. Ini bermakna apabila manfaat diberikan kepada pekerja, ia tidak boleh dijual, ditetapkan atau ditukar kepada wang tunai sama ada kerana kontrak pekerjaan atau disebabkan oleh sifat manfaat itu sendiri. Contohnya, jika seorang pemandu diambil bekerja oleh majikan untuk kegunaan peribadi seseorang pekerja, ini akan menjadi manfaat yang dikenakan cukai ke atas pekerja tersebut. Sebuah kereta syarikat juga merupakan sejenis manfaat berupa barangan.

Sila baca artikel kami mengenai cara mengira nilai manfaat berupa barangan menggunakan kaedah yang tersedia serta senarai manfaat berupa barangan yang dikecualikan cukai.

Penginapan kediaman adalah manfaat kemudahan penginapan yang disediakan untuk pekerja oleh atau bagi pihak majikan. Ia adalah sejenis jenis manfaat berupa barangan. Ini adalah pautan untuk pengiraan nilai kemudahan penginapan.

Perkuisit

Perkuisit adalah manfaat dalam bentuk tunai atau berupa barangan yang boleh ditukarkan kepada wang yang diterima oleh pekerja dari majikannya atau dari pihak ketiga berkenaan dengan memiliki atau menjalankan pekerjaan. Dalam contoh di atas, jika pemandu diupah secara langsung oleh pekerja dan majikan membayar balik kepada pekerja untuk kos menggunakan pemandu, maka ini akan dikenakan perkuisit bercukai kepada pekerja. Elaun perjalanan juga merupakan jenis perkuisit biasa.

Sila baca artikel ini untuk maklumat lebih lanjut tentang perkuisit yang dikecualikan cukai.

Tempah slot demo anda untuk ketahui lebih lanjut tentang sistem payroll kami.

Try us now and run your first payroll for FREE

No Obligations or Credit Card Details Required

Get started
Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.