Manfaat Berupa Barangan 

Manfaat berupa barangan adalah adalah manfaat yang diberikan oleh atau bagi pihak majikan anda yang tidak boleh ditukar kepada wang. Ini bermakna apabila manfaat diberikan kepada pekerja, ia tidak boleh dijual, ditetapkan atau ditukar kepada wang tunai sama ada kerana kontrak pekerjaan atau disebabkan oleh sifat manfaat itu sendiri. Contohnya, jika seorang pemandu diambil bekerja oleh majikan untuk kegunaan peribadi seseorang pekerja, ini akan menjadi manfaat yang dikenakan cukai ke atas pekerja tersebut. Sebuah kereta syarikat juga merupakan sejenis manfaat berupa barangan.

Sila baca artikel kami mengenai cara mengira nilai manfaat berupa barangan menggunakan kaedah yang tersedia serta senarai manfaat berupa barangan yang dikecualikan cukai.

Penginapan kediaman adalah manfaat kemudahan penginapan yang disediakan untuk pekerja oleh atau bagi pihak majikan. Ia adalah sejenis jenis manfaat berupa barangan. Ini adalah pautan untuk pengiraan nilai kemudahan penginapan.

Perkuisit

Perkuisit adalah manfaat dalam bentuk tunai atau berupa barangan yang boleh ditukarkan kepada wang yang diterima oleh pekerja dari majikannya atau dari pihak ketiga berkenaan dengan memiliki atau menjalankan pekerjaan. Dalam contoh di atas, jika pemandu diupah secara langsung oleh pekerja dan majikan membayar balik kepada pekerja untuk kos menggunakan pemandu, maka ini akan dikenakan perkuisit bercukai kepada pekerja. Elaun perjalanan juga merupakan jenis perkuisit biasa.

Sila baca artikel ini untuk maklumat lebih lanjut tentang perkuisit yang dikecualikan cukai.

Tempah slot demo anda untuk ketahui lebih lanjut tentang sistem payroll kami.

FAQs

Soalan-soalan lazim...

Manfaat berupa barangan adalah faedah yang disediakan oleh majikan anda atau bagi pihak majikan yang tidak boleh diubah menjadi wang. 

Sebagai contoh, jika majikan menyediakan kereta syarikat untuk kegunaan peribadi seorang pekerja atau penginapan yang dimiliki atau disewa oleh majikan, perkara-perkara tersebut berkelayakan di kategori manfaat berupa barangan.

Perkuisit adalah manfaat, sama ada dalam bentuk wang tunai atau manfaat bukan wang, yang boleh diuangkan, sama ada diterima oleh seorang pekerja secara langsung dari majikan mereka atau dari pihak luar berkaitan dengan menjalankan tugas pekerjaan.

Elaun merupakan contoh perkuisit, begitu juga baucer hadiah.

Manfaat berupa barangan merujuk kepada faedah bukan tunai yang disediakan oleh majikan atau bagi pihak majikan yang tidak boleh ditukarkan kepada wang, manakala perkuisit adalah faedah, sama ada dalam bentuk tunai atau barang, yang boleh ditukarkan kepada wang.

Sebagai contoh, jika seorang pemandu yang digunakan oleh seorang pekerja diupah oleh majikan, itu akan menjadi manfaat berupa barangan, tetapi jika pekerja tersebut secara peribadi menggaji pemandu tersebut dan majikan memberi bayaran balik kepada beliau atas perbelanjaan tersebut, itu akan menjadi perkuisit.

Satu contoh manfaat berupa barangan ialah kereta syarikat atau penginapan yang disediakan oleh majikan.

Satu contoh perkuisit ialah elaun perjalanan atau baucer hadiah.

Ya, penginapan kediaman dianggap sebagai manfaat berupa barangan apabila manfaat kemudahan penginapan disediakan untuk pekerja oleh majikan atau bagi pihak majikan.

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.