Pembayaran Tertakluk kepada Caruman KWSP

Secara umum, semua pembayaran berbentuk gaji adalah tertakluk kepada caruman KWSP.

Ini termasuk:

 • Gaji
 • Bayaran untuk cuti tahunan atau perubatan yang tidak digunakan
 • Bonus
 • Elaun (kecuali beberapa jenis, lihat di bawah)
 • Komisyen
 • Insentif
 • Gaji tertunggak
 • Gaji cuti bersalin
 • Gaji untuk cuti belajar
 • Gaji untuk cuti setengah hari
 • Bayaran kontrak lain atau sebaliknya

Pembayaran Yang Mendapat Pelepasan Daripada Caruman KWSP

Pembayaran di bawah ini tidak dianggap sebagai “gaji” oleh KWSP dan tidak tertakluk kepada potongan KWSP.

 • Caj perkhidmatan (tip, dll)
 • Bayaran kerja lebih masa
 • Ganjaran (pembayaran kepada pekerja yang perlu dibayar pada akhir tempoh perkhidmatan atau selepas peletakan jawatan secara sukarela)
 • Manfaat persaraan
 • Manfaat pemberhentian
 • Elaun perjalanan
 • Bayaran sebagai ganti notis penamatan perkhidmatan
 • Yuran Pengarah
 • Hadiah (termasuk Bayaran Tunai untuk cuti seperti Hari Raya, Krismas dll)

Baca lebih lanjut:

Sistem payroll kami membantu anda mengira caruman statutori secara automatik. Tempah demo sekarang untuk maklumat lanjut.

FAQs

Soalan-soalan lazim...

Jenis-jenis pembayaran yang tertakluk kepada caruman KWSP termasuk gaji, bayaran untuk cuti tahunan atau perubatan yang tidak digunakan, bonus, elaun (Kecuali elaun perjalanan), komisyen, insentif, gaji tertunggak, gaji cuti bersalin, gaji untuk cuti belajar, gaji untuk cuti setengah hari, dan Bayaran kontrak lain atau sebaliknya.

Pembayaran yang tidak dianggap sebagai “gaji” oleh KWSP dan tidak tertakluk kepada potongan KWSP termasuk caj perkhidmatan, bayaran kerja lebih masa, ganjaran, manfaat persaraan, manfaat pemberhentian, elaun perjalanan, bayaran sebagai ganti notis penamatan perkhidmatan, yuran pengarah, dan hadiah (termasuk Bayaran Tunai untuk cuti seperti Hari Raya, Krismas dll).

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.