Call us at +60 3 2787 9168

Mengikut perundangan KWSP, caruman kedua-dua pekerja dan majikan adalah perlu dibayar. Caruman pekerja ditolak daripada gaji mereka dan dibayar kepada KWSP bersama caruman majikan. Walaupun kebiasaannya kadar caruman dikira mengikut peratusan gaji yang tertakluk kepada pembayaran KWSP, namun jumlah peratusan itu cuma anggaran dan jumlah caruman sebenar mestilah mengikut nilai berdasarkan Jadual Caruman KWSP.

Semua pekerja harus mencarum hingga berusia 75 tahun tanpa sebarang usia minimum. Bermula usia 60 tahun pula, hanya caruman majikan yang perlu dibayar. Kadar caruman KWSP adalah berbeza mengikut kerakyatan Malaysia atau individu pemastautin dan juga usia pekerja. Pekerja warganegara asing yang bukan pemastautin tidak diwajibkan untuk mencarum dan kadar yang berlainan mungkin dikenakan jika mereka ingin mencarum.

Kadar minimum caruman adalah seperti berikut.

Pekerja berusia 60 tahun ke bawah

Bagi warganegara Malaysia dan individu pemastautin, dan bukan warganegara Malaysia yang berdaftar sebagai ahli sebelum 1 Ogos 1998 (seksyen A, Jadual Caruman KWSP):

Gaji bulanan sebanyak RM 5,000 atau ke bawah:

 • Pekerja menyumbang ~ 11% daripada gaji bulanan
 • Majikan menyumbang ~ 13% daripada gaji pekerja

Gaji bulanan lebih daripada RM 5,000:

 • Pekerja menyumbang ~ 11% daripada gaji bulanan
 • Majikan menyumbang ~ 12% daripada gaji pekerja

Bagi individu bukan warganegara Malaysia berdaftar sebagai ahli bermula 1 Ogos 1998 (seksyen B, Jadual Caruman KWSP):

 • Sumbangan pekerja: ~ 11% daripada gaji bulanan
 • Sumbangan majikan: RM5.00

Pekerja berusia 60 tahun ke atas

Bagi warganegara Malaysia (seksyen E, Jadual Caruman KWSP)

 • Pekerja menyumbang 0% daripada gaji bulanan
 • Majikan menyumbang ~4.0% daripada gaji pekerja

Bagi individu pemastautin dan bukan warganegara Malaysia yang berdaftar sebagai ahli sebelum 1 Ogos 1998 (seksyen C, Jadual Caruman KWSP):

Gaji bulanan sebanyak RM 5,000 atau ke bawah:

 • Pekerja menyumbang ~ 5.5% daripada gaji bulanan
 • Majikan menyumbang ~ 6.5% daripada gaji pekerja

Gaji bulanan lebih daripada RM 5,000:

 • Pekerja menyumbang ~ 5.5% daripada gaji bulanan
 • Majikan menyumbang ~ 6% daripada gaji pekerja

Bagi individu bukan warganegara Malaysia yang berdaftar sebagai ahli bermula 1 Ogos 1998 (seksyen D, Jadual Caruman KWSP):

 • Sumbangan pekerja: ~ 5.5% daripada gaji bulanan
 • Sumbangan majikan: RM5.00

Sila rujuk artikel dibawah untuk maklumat lanjut tentang:

Sistem payroll kami membantu anda mengira caruman statutori dengan mudah. Tempah demo sekarang.

FAQs

Soalan-soalan lazim...

Mengikut peraturan KWSP, pekerja warganegara Malaysia dan penduduk tetap harus menyumbang, tanpa had umur minimum. Bagi warganegara Malaysia, sumbangan pekerja dibayar sehingga usia 60 tahun dan sumbangan majikan sehingga usia 75 tahun.

Warga asing yang bukan penduduk tetap tidak perlu menyumbang kepada KWSP. Jika mereka memilih untuk menyumbang dan berusia di bawah 60 tahun, mereka menyumbang pada kadar kira-kira 11%, manakala majikan menyumbang RM5.

Bagi warganegara Malaysia dan penduduk tetap yang berusia di bawah 60 tahun, serta warga asing yang mendaftar sebelum 1 Ogos 1998, pekerja menyumbang kira-kira 11% daripada gaji bulanan mereka yang tertakluk kepada KWSP. Majikan juga menyumbang kira-kira 13% daripada gaji pekerja yang tertakluk kepada KWSP untuk gaji sehingga RM5,000 dan 12% untuk gaji melebihi RM5,000.

Ketahui lebih lanjut mengenai kadar caruman KWSP.

Bagi warga asing yang berusia di bawah 60 tahun dan telah memilih untuk mendaftar mulai 1 Ogos 1998, pekerja menyumbang kira-kira ~11% daripada gaji bulanan mereka, manakala majikan menyumbang RM5.00.

Bagi warganegara Malaysia yang berumur 60 tahun ke atas, pekerja tidak menyumbang (0%), sementara majikan menyumbang kira-kira 4% daripada gaji pekerja.

Bagi warga asing yang berusia lebih dari 60 tahun yang merupakan penduduk tetap tetap atau telah mendaftar sebelum 1 Ogos 1998, pekerja menyumbang kira-kira 5.5%, manakala majikan menyumbang 6.5% (untuk gaji sehingga RM5,000) atau 6% (untuk gaji melebihi RM5,000).

Bagi warga bukan warganegara yang berusia 60 tahun ke atas dan mendaftar mulai 1 Ogos 1998, bahagian pekerja adalah kira-kira 5.5%, manakala bahagian majikan adalah RM5.00.

Try us now and run your first payroll for FREE

No Obligations or Credit Card Details Required

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.