Terdapat 4 cara berbeza untuk mendaftarkan pekerja yang tidak berdaftar sebelum ini:

Via i-Akaun (Majikan)

• Pilihan ini terpakai untuk pekerja warganegara Malaysia dan pemastautin tetap yang mempunyai kad pengenalan dengan 7 dan 12 digit sahaja. Log masuk ke i-Akaun anda dan klik pada Daftar Ahli KWSP.

Pendaftaran secara Automatik melalui Borang Caruman Bulanan (Borang A)

• Pekerja yang tidak berdaftar sebelum ini akan didaftarkan secara automatik sebaik sahaja dimasukkan ke dalam Borang A. Pilihan ini hanya terpakai kepada pekerja warga Malaysia dan pemastautin tetap memandangkan maklumat MyKad diperlukan.

Borang KWSP 3

• Anda boleh mendaftar di kaunter KWSP berhampiran atau melalui pos, dengan menyediakan borang dan dokumen berikut:

Pekerja dengan MyKad

• Pilihan ini memerlukan pekerja untuk hadir secara fizikal ke kaunter KWSP di mana pendaftaran akan dilakukan menggunakan cip MyKad. Sekali lagi pilihan ini hanya terpakai untuk pekerja warganegara Malaysia dan pemastautin tetap.

Baca lebih lanjut mengenai:

Sistem payroll kami membantu anda mengira caruman statutori dengan mudah. Tempah demo sekarang.

FAQs

Soalan-soalan lazim...

Ada empat metode berbeda untuk mendaftarkan pekerja yang belum terdaftar sebelumnya:

  • Melalui i-Akaun (Majikan)
  • Pendaftaran otomatis melalui Borang Caruman Bulanan (Borang A)
  • Borang KWSP 3
  • Kaunter KWSP

Untuk mendaftar KWSP melalui Via i-Akaun (Majikan), masuk ke i-Akaun Anda dan pilih opsi Pendaftaran Ahli KWSP.

Opsi ini adalah bagi pekerja yang merupakan warga negara Malaysia dan penduduk tetap yang memiliki kartu pengenalan dengan 7 dan 12 digit saja. 

Pekerja akan otomatis terdaftar setelah dimasukkan ke dalam Borang A. 

Opsi ini hanya berlaku untuk pekerja warga Malaysia dan penduduk tetap, mengingat informasi MyKad diperlukan.

Anda boleh mendaftarkan pekerja menggunakan Borang KWSP 3 di kaunter KWSP berhampiran atau melalui pos.

Borang dan dokumen yang diperlukan perlu disediakan untuk kaedah pendaftaran ini, termasuk MyKad dan Form KWSP 3 untuk warga Malaysia dan penduduk. 

Bagi bukan warganegara Malaysia, Passport or a Valid Work Permit/ visa, Form KWSP 16B, dan Form KWSP 3 diperlukan.

Pilihan ini mengharuskan pekerja hadir secara langsung di kaunter KWSP di mana pendaftaran akan dilakukan dengan menggunakan cip MyKad.

Pendaftaran ahli KWSP melalui i-Akaun (Majikan) tersedia untuk pekerja warga Malaysia dan penduduk tetap yang memiliki kad pengenalan dengan 7 dan 12 digit sahaja.

Pendaftaran ahli KWSP melalui Borang Caruman Bulanan (Borang A) hanya berlaku untuk pekerja warga Malaysia dan penduduk tetap, karena butiran MyKad diperlukan.

Pendaftaran ahli KWSP untuk pekerja dengan MyKad hanya berlaku untuk pekerja warga Malaysia dan penduduk tetap.

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.