Call us at +60 3 2787 9168
Search Results for
Found 152 Results
Page 2 of 16

Apakah borang penggajian tahunan yang perlu disediakan oleh syarikat?


KWSP dan PERKESO Tidak ada borang KWSP atau PERKESO tahunan yang perlu diserahkan. LHDN (Lembaga Cukai) Borang E – Penyata bayaran gaji yang dibayar kepada pekerja dan PCB yang ditolak sepanjang tahun perlu diserahkan kepada LDHN pada 31 Mac. Borang EA – Penyata jumlah gaji yang dibayar kepada pekerja sepanjang tahun. Borang ini TIDAK perlu diserahkan kepada […]

February 3, 2024


Apakah perbezaan antara kedua-dua kategori PERKESO?


Sumbangan kepada PERKESO dibahagikan kepada dua kategori, seperti berikut: Skim Kecederaan Pekerjaan dan Skim Keilatan Semua pekerja yang berumur di bawah 60 tahun menyumbang di bawah kategori ini, kecuali mereka hanya mula menyumbang pada usia 55 tahun ke atas. Di bawah kategori ini, setiap bulan, majikan menyumbang nilai berdasarkan gaji bulanan pekerja sehingga nilai maksima […]


Apakah perbezaan antara warganegara asing dan bukan pemastautin dalam sistem penggajian?


SOCSO Pekerja asing menyumbang di bawah Employment Injury Scheme. Hanya caruman majikan yang perlu dibayar. Anda memerlukan nombor SSFW pekerja untuk membuat caruman. KWSP Pekerja asing tidak perlu mencarum, tetapi mereka boleh memilih untuk melakukannya. Ia juga tidak termasuk dalam cukai pemastautin. Sila rujuk artikel ini untuk mengetahui kadar caruman KWSP. SIP Pekerja asing tidak mencarum untuk Employment Insurance […]


Bagaimana saya ingin mendaftar sebagai majikan?


Sebagai majikan – sama ada syarikat, pemilik tunggal, perkongsian, persatuan atau lain-lain – anda harus mendaftar dengan KWSP, PERKESO, LHDN dan – HRDF untuk majikan yang mempunyai sekurang-kurangnya 10 orang pekerja tempatan. KWSP Menurut Seksyen 41(1) Akta KWSP 1991, majikan perlu mendaftar dengan KWSP dalam tempoh 7 hari dari tarikh majikan mula bertanggungjawab mencarum, iaitu […]


Bagaimana untuk membayar pekerja yang berhenti kerja dan meninggalkan syarikat?


Apabila pekerja meletak jawatan atau diberhentikan perkhidmatan, bayaran tertentu seperti bayaran pemberhentian, bayaran sebagai ganti notis dan bayaran cuti mungkin perlu dibayar. Bayaran Pemberhentian Apabila pekerja diberhentikan, mereka mungkin akan menerima bayaran pemberhentian. Bayaran Pemberhentian adalah terkecuali daripada KWSP dan SOCSO/SIP. Tambahan pula, sebarang bahagian daripada bayaran pemberhentian yang dianggap sebagai pampasan untuk kehilangan pekerjaan […]


Gambaran Keseluruhan Penggajian Malaysia


Mari kita cuba terangkan penggajian Malaysia dalam 200 perkataan… Untuk setiap pekerja, kita akan mulai dengan gaji kasar bulanan. Kemudian, anda perlu kira cukai, pencen, dan caruman keselamatan sosial untuk mendapatkan gaji bersih bulanan: PCB: potongan cukai bulanan berdasarkan pendapatan tahunan sementara dengan kadar cukai progresif sehingga 30%; perlu dibayar ke LHDN sebelum 15hb bulan […]


Bagaimanakah taraf pemastautin ditentukan?


Penentuan Taraf Pemastautin Secara umumnya, taraf pemastautin untuk tujuan cukai adalah berdasarkan bilangan hari yang seseorang individu berada di Malaysia dan kebebasan kewarganegaraan. (Sila ambil perhatian, walaupun berada di Malaysia separuh hari, ia dikira sebagai berada di Malaysia secara fizikal sepanjang hari – contohnya, seseorang individu yang tiba di Malaysia pada 11 malam dan meninggalkan […]


Pindaan Akta Kerja mulai 1 Januari 2023


Akta Kerja (Pindaan) 2022 telah berkuatkuasa 1 Januari 2023. Perniagaan anda mungkin terkesan dengan perkara perubahan utama yang berikut. Siapa yang kini dilindungi di bawah Akta Kerja? Perubahan paling ketara kepada Akta Kerja, yang sebenarnya digubal secara berasingan di bawah Perintah Kerja (Pindaan Jadual Pertama) 2022, melibatkan perluasan skop pemakaian Akta kepada semua pekerja. Sebelum ini: Akta Kerja […]


Bagaimanakah cara menentukan nilai manfaat berupa barangan?


Benefits-in-kind (BIK) ialah manfaat yang diberikan kepada pekerja oleh atau bagi pihak majikan yang tidak boleh ditukar kepada wang. Apabila dikenakan cukai, BIK mesti ditambah pada payroll supaya ia boleh dimasukkan dalam pengiraan PCB. Jadi bagaimana untuk menentukan nilai yang akan ditambah pada senarai gaji? Terdapat 2 kaedah yang ditetapkan oleh LHDN untuk menentukan nilai […]


Bagaimanakah cara menentukan nilai kemudahan penginapan?


Definisi “Nilai tertentu”, berhubung dengan kemudahan penginapan yang disediakan oleh majikan kepada pekerjanya, bermaksud: di mana kemudahan penginapan itu tidak tertakluk kepada sebarang undang-undang bertulis yang menghadkan kawalan ke atas sewa dan orang yang menyediakan kemudahan penginapan itu memegangnya secara pajakan, ia adalah sewa yang dibayar atau patut dibayar jika ia disewakan tanpa perabot dan […]


Page 2 of 16
Help Center Home

Try us now and run your first payroll for FREE

No Obligations or Credit Card Details Required

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.