Berkuatkuasa 1 Januari 2019, pekerja asing perlu mencarum di bawah Skim Bencana Pekerjaan PERKESO. Di bawah kategori itu, hanya majikan perlu mencarum.

Oleh itu, majikan perlu mendaftarkan pekerja asing mereka melalui Portal Assist PERKESO mereka. Nombor SSFW akan dijana oleh PERKESO yang mana nombor berkenaan perlu dimasukkan dalam profil PayrollPanda pekerja bagi memastikan mereka termasuk dalam fail serahan SOCSO.

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.