Sistem Insurans Pekerjaan (SIP), atau Employment Insurance Scheme (EIS) dalam Bahasa Inggeris, dilaksanakan pada Januari 2018 oleh PERKESO. Ia merupakan skim bantuan kewangan yang membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan baru. Ia juga menyediakan lanjutan perlindungan kebajikan dan membantu mencari pekerjaan melalui kaunseling karier dan bantuan pencarian pekerjaan.

1. Caruman Majikan & Pekerja

Semua majikan sektor swasta perlu membayar caruman bulanan untuk setiap pekerja. Penjawat awam, pekerja domestik dan mereka yang bekerja sendiri mendapat pengecualian. Semua pekerja berumur 18 tahun ke 59 tahun perlu mencarum kecuali pekerja berumur 57 tahun dan 59 tahun yang tidak pernah mencarum di dalam SIP mendapat pengecualian dari pelan perlindungan ini.

2. Kadar Caruman

Kadar caruman untuk SIP ialah ~ 0.2% daripada gaji pekerja (bahagian majikan) dan ~ 0.2% daripada jumlah gaji bulanan pekerja (bahagian pekerja). Kadar caruman dihadkan pada gaji bulanan sebanyak RM 5,000.00. Anda boleh merujuk jadual caruman di bawah untuk maklumat lanjut:

Amaun Gaji

Caruman Majikan

Caruman Pekerja

Jumlah Caruman

1

Gaji lebih daripada RM30

5 sen

5 sen

10 sen

2

Apabila gaji lebih daripada RM30 tetapi tidak lebih daripada RM50

10 sen

10 sen

20 sen

3

Apabila gaji lebih daripada RM50 tetapi tidak lebih daripada RM70

15 sen

15 sen

30 sen

4

Apabila gaji lebih daripada RM70 tetapi tidak lebih daripadaRM100

20 sen

20 sen

40 sen

5

Apabila gaji lebih daripada RM100 tetapi tidak lebih daripada RM140

25 sen

25 sen

50 sen

6

Apabila gaji lebih daripada RM140 tetapi tidak lebih daripada RM200

35 sen

35 sen

70 sen

7

Apabila gaji lebih daripada RM200 tetapi tidak lebih daripada RM300

50 sen

50 sen

RM1.00

8

Apabila gaji lebih daripada RM300 tetapi tidak lebih daripada RM400

70 sen

70 sen

RM1.40

9

Apabila gaji lebih daripada RM400 tetapi tidak lebih daripada RM500

90 sen

90 sen

RM1.80

10

Apabila gaji lebih daripada RM500  tetapi tidak lebih daripada RM600

RM1.10

RM1.10

RM2.20

11

Apabila gaji lebih daripada RM600 tetapi tidak lebih daripada RM700

RM1.30

RM1.30

RM2.60

12

Apabila gaji lebih daripada RM700 tetapi tidak lebih daripada RM800

RM1.50

RM1.50

RM3.00

13

Apabila gaji lebih daripada RM800 tetapi tidak lebih daripada RM900

RM1.70

RM1.70

RM3.40

14

Apabila gaji lebih daripada RM900 tetapi tidak lebih daripada RM1,000

RM1.90

RM1.90

RM3.80

15

Apabila gaji lebih daripada RM1,000 tetapi tidak lebih daripada RM1,100

RM2.10

RM2.10

RM4.20

16

Apabila gaji lebih daripada RM1,100 tetapi tidak lebih daripada RM1,200

RM2.30

RM2.30

RM4.60

17

Apabila gaji lebih daripada RM1,200 tetapi tidak lebih daripada RM1,300

RM2.50

RM2.50

RM5.00

18

Apabila gaji lebih daripada RM1,300 tetapi tidak lebih daripada RM1,400

RM2.70

RM2.70

RM5.40

19

Apabila gaji lebih daripada RM1,400 tetapi tidak lebih daripada RM1,500

RM2.90

RM2.90

RM5.80

20

Apabila gaji lebih daripada RM1,500 tetapi tidak lebih daripada RM1,600

RM3.10

RM3.10

RM6.20

21

Apabila gaji lebih daripada RM1,600 tetapi tidak lebih daripada RM1,700

RM3.30

RM3.30

RM6.60

22

Apabila gaji lebih daripada RM1,700 tetapi tidak lebih daripada RM1,800

RM3.50

RM3.50

RM7.00

23

Apabila gaji lebih daripada RM1,800 tetapi tidak lebih daripada RM1,900

RM3.70

RM3.70

RM7.40

24

Apabila gaji lebih daripada RM1,900 tetapi tidak lebih daripada RM2,000

RM3.90

RM3.90

RM7.80

25

Apabila gaji lebih daripada RM2,000 tetapi tidak lebih daripada RM2,100

RM4.10

RM4.10

RM8.20

26

Apabila gaji lebih daripada RM2,100 tetapi tidak lebih daripada RM2,200

RM4.30

RM4.30

RM8.60

27

Apabila gaji lebih daripada RM2,200 tetapi tidak lebih daripada RM2,300

RM4.50

RM4.50

RM9.00

28

Apabila gaji lebih daripada RM2,300 tetapi tidak lebih daripada RM2,400

RM4.70

RM4.70

RM9.40

29

Apabila gaji lebih daripada RM2,400 tetapi tidak lebih daripada RM2,500

RM4.90

RM4.90

RM9.80

30

Apabila gaji lebih daripada RM2,500 tetapi tidak lebih daripada RM2,600

RM5.10

RM5.10

RM10.20

31

Apabila gaji lebih daripada RM2,600 tetapi tidak lebih daripada RM2,700

RM5.30

RM5.30

RM10.60

32

Apabila gaji lebih daripada RM2,700 tetapi tidak lebih daripada RM2,800

RM5.50

RM5.50

RM11.00

33

Apabila gaji lebih daripada RM2,800 tetapi tidak lebih daripada RM2,900

RM5.70

RM5.70

RM11.40

34

Apabila gaji lebih daripada RM2,900 tetapi tidak lebih daripada RM3,000

RM5.90

RM5.90

RM11.80

35

Apabila gaji lebih daripada RM3,000 tetapi tidak lebih daripada RM3,100

RM6.10

RM6.10

RM12.20

36

Apabila gaji lebih daripada RM3,100 tetapi tidak lebih daripada RM3,200

RM6.30

RM6.30

RM12.60

37

Apabila gaji lebih daripada RM3,200 tetapi tidak lebih daripada RM3,300

RM6.50

RM6.50

RM13.00

38

Apabila gaji lebih daripada RM3,300 tetapi tidak lebih daripada RM3,400

RM6.70

RM6.70

RM13.40

39

Apabila gaji lebih daripada RM3,400 tetapi tidak lebih daripada RM3,500

RM6.90

RM6.90

RM13.80

40

Apabila gaji lebih daripada RM3,500 tetapi tidak lebih daripada RM3,600

RM7.10

RM7.10

RM14.20

41

Apabila gaji lebih daripada RM3,600 tetapi tidak lebih daripada RM3,700

RM7.30

RM7.30

RM14.60

42

Apabila gaji lebih daripada RM3,700 tetapi tidak lebih daripada RM3,800

RM7.50

RM7.50

RM15.00

43

Apabila gaji lebih daripada RM3,800 tetapi tidak lebih daripada RM3,900

RM7.70

RM7.70

RM15.40

44

Apabila gaji lebih daripada RM3,900 tetapi tidak lebih daripada RM4,000

RM7.90

RM7.90

RM15.80

45

Apabila gaji lebih daripada RM4,000 tetapi tidak lebih daripada RM4,100

RM8.10

RM8.10

RM16.20

46 Apabila gaji lebih daripada RM4,100 tetapi tidak lebih daripada RM4,200 RM8.30 RM8.30 RM16.60
47 Apabila gaji lebih daripada RM4,200 tetapi tidak lebih daripada RM4,300 RM8.50 RM8.50 RM17.00
48
Apabila gaji lebih daripada RM4,300 tetapi tidak lebih daripada RM4,400
RM8.70 RM8.70 RM17.40
49
Apabila gaji lebih daripada RM4,400 tetapi tidak lebih daripada RM4,500
RM8.90 RM8.90 RM17.80
50
Apabila gaji lebih daripada RM4,500 tetapi tidak lebih daripada RM4,600
RM9.10 RM9.10 RM18.20
51
Apabila gaji lebih daripada RM4,600 tetapi tidak lebih daripada RM4,700
RM9.30 RM9.30 RM18.60
52
Apabila gaji lebih daripada RM4,700 tetapi tidak lebih daripada RM4,800
RM9.50 RM9.50 RM19.00
53
Apabila gaji lebih daripada RM4,800 tetapi tidak lebih daripada RM4,900
RM9.70 RM9.70 RM19.40
54
Apabila gaji lebih daripada RM4,900 tetapi tidak lebih daripada RM5,000
RM9.90 RM9.90 RM19.80
55 Apabila gaji lebih daripada RM5,000 RM9.90 RM9.90 RM19.80

3. Pembayaran SIP

Jika ini kali pertama anda mencarum SIP untuk pekerja anda, anda perlu mendaftar dengan PERKESO terlebih dahulu. Anda boleh rujuk artikel ini untuk panduan cara mendaftar SIP. Terdapat beberapa cara untuk membuat pembayaran rujuk artikel kami untuk penjelasan lanjut.

Jika anda memerlukan maklumat lanjut atau anda sedang mencari sistem payroll, hubungi kami melalui saluran Sembang Langsung di bahagian bawah halaman ini.

FAQs

Soalan-soalan lazim...

Skema Insurans Pekerjaan (SIP), atau Employment Insurance Scheme (EIS) dalam Bahasa Inggeris, diperkenalkan pada Januari 2018 oleh PERKESO. 

Skim ini bertujuan sebagai bantuan kewangan yang membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan baru. Ia juga menawarkan perlindungan kebajikan yang diperluas dan membantu dalam mencari pekerjaan melalui kaunseling kerjaya dan bantuan pencarian pekerjaan.

Sumbangan majikan dan pekerja perlu dibayar bagi semua pekerja Malaysia dan penduduk tetap yang berusia antara 18 hingga 59 tahun.

Pekerja Malaysia dan penduduk tetap yang berusia 60 tahun ke atas, serta semua pekerja asing, terkecuali daripada sumbangan kerana mereka tidak tercakup di bawah skim ini. Pekerja yang berusia antara 57 dan 59 tahun yang tidak pernah mencarum di dalam EIS juga terkecuali.

Kadar caruman pekerja dan majikan adalah kira-kira 0.2% daripada gaji pekerja yang tertakluk di bawah PERKESO. Kadar caruman ini dihadkan pada gaji bulanan maksimum sebanyak RM 5,000.

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.