Potongan Cukai

Berikut adalah potongan wajib dan potongan pilihan bagi tahun 2023 yang ditolak daripada pendapatan tahunan yang dikenakan cukai untuk mencapai pendapatan bercukai anda, yang mana jumlah cukai yang perlu dibayar akan dikira berdasarkan jumlah tersebut. Pekerja boleh menuntut potongan pilihan dengan mengemukakan borang TP1 kepada majikan mereka. Majikan kemudiannya boleh memasukkan jumlah potongan cukai dalam payroll untuk merendahkan jumlah PCB pekerja. Di dalam PayrollPanda, semua potongan cukai pilihan boleh didapati di bawah kategori Deductions.

Potongan Wajib

Potongan

Jumlah terhad kepada (RM)

Individu

Potongan untuk individu dan saudara tanggungan diberikan secara automatik.

9,000

Pasangan

Potongan diberikan untuk pasangan yang tinggal bersama pada tahun semasa dengan syarat bahawa pasangan tidak mempunyai sumber pendapatan / jumlah pendapatan atau telah memilih untuk penilaian bersama.

4,000

Anak

Maklumat lebih lanjut tentang potongan tambahan berkenaan anak boleh lihat di sini.

2,000

Caruman KWSP

Jumlah pemotongan untuk pembayaran caruman kepada KWSP.

4,000

Individu Kurang Upaya

Potongan tambahan diberikan kepada orang kurang upaya.

6,000

Pasangan Kurang Upaya

Potongan tambahan diberikan kepada individu yang tinggal bersama pasangan yang kurang upaya

5,000

Potongan Cukai Pilihan

Potongan Jumlah terhad kepada (RM)

Perbelajaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa

Rawatan perubatan, keperluan khas dan perbelanjaan penjaga untuk ibu bapa. Perbelanjaan perubatan yang layak dipotong termasuk:

 • rawatan dan rawatan perubatan yang disediakan oleh rumah jagaan; dan

 • rawatan gigi terhad kepada pencabutan gigi, pengisian gigi, pembersihan karang gigi tetapi tidak termasuk rawatan kecantikan gigi.

Tuntutan ini mesti disokong oleh pengamal perubatan bertauliah yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia bahawa keadaan kesihatan ibu bapa memerlukan rawatan perubatan atau keperluan khas atau penjaga.

Ibu bapa hendaklah menetap di Malaysia. Perkhidmatan dan rawatan perubatan hendaklah disediakan di Malaysia.

Berkenaan dengan penjaga, ia hendaklah dibuktikan dengan perakuan bertulis, resit atau salinan permit kerja penjaga. “Penjaga” tidak termasuk individu, suami, isteri atau anak kepada individu.

8,000

Peralatan Sokongan Asas

Pembelian peralatan sokongan untuk kegunaan sendiri, jika individu adalah orang kurang upaya atau untuk kegunaan pasangan, anak atau ibu bapa, yang merupakan orang kurang upaya. Peralatan sokongan asas termasuk mesin hemodialisis, kerusi roda, kaki tiruan dan alat pendengaran tetapi tidak termasuk lensa optik dan cermin mata.

6,000

Yuran Pengajian (Sendiri)

Jumlah yang dibenarkan sebagai pemotongan untuk mana-mana pengajian di institusi atau badan profesional di Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau diluluskan oleh Menteri Kewangan bagi tujuan meningkatkan kemahiran atau kelayakan:

 • sehingga peringkat pengajian tinggi (selain sarjana dan doktor falsafah) dalam bidang perundangan, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi; atau

 • sebarang kursus dalam peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah

Skop pelepasan termasuk perbelanjaan bagi mana-mana kursus pengajian yang dijalankan bagi tujuan peningkatan kemahiran atau peningkatan diri yang dijalankan oleh badan yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran sehingga RM2,000 setahun.

7,000

Perbelanjaan Perubatan bagi Penyakit Serius dan Rawatan Kesuburan

Perbelanjaan perubatan untuk penyakit serius termasuk rawatan Sindrom Kurang Daya Tahan Melawan Penyakit (AIDS), penyakit Parkinson, barah, gagal ginjal, leukemia dan penyakit lain yang serupa.

‘Penyakit lain yang serupa’ seperti serangan jantung, hipertensi pulmonari, penyakit hati kronik, hepatitis virus fulminan, trauma kepala dengan defisit neurologi, tumor otak atau malformasi vaskular, luka bakaran besar, pemindahan organ utama atau amputasi utama anggota badan.

Perbelanjaan perubatan untuk rawatan kesuburan oleh pembayar cukai atau pasangan mereka.

Skop pelepasan termasuk perbelanjaan vaksinasi (diri sendiri, pasangan dan anak) sehingga RM1,000.

8,000

Pemeriksaan Perubatan Lengkap

Jumlah yang dibelanjakan untuk diri sendiri, pasangan atau anak untuk pemeriksaan perubatan lengkap, termasuk ujian pengesanan COVID-19 (di hospital, klinik atau kit ujian diri) dan pemeriksaan kesihatan mental. Jumlah potongan perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius dan pemeriksaan kesihatan yang lengkap dihadkan kepada maksimum RM8,000 setahun.

1,000

Bayaran Alimoni kepada Bekas Isteri

Bayaran alimoni (nafkah) kepada bekas isteri boleh ditolak dengan syarat jumlah potongan isteri yang tiada pendapatan dan bayaran nafkah kepada bekas isteri dihadkan kepada RM4,000 setahun. Bayaran nafkah sukarela kepada bekas isteri di bawah persetujuan bersama tetapi tanpa sebarang perjanjian rasmi tidak layak sebagai potongan.

4,000

Insurans Nyawa

Jumlah pemotongan untuk pembayaran premium insuran nyawa.

3,000

Caruman Skim Persaraan Swasta (PRS) dan Pembayaran Anuiti Ditangguhkan

Potongan caruman kepada Skim Persaraan Swasta yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 atau pembayaran premium anuiti tertunda atau kedua-duanya.

3,000

Insurans Pendidikan dan Perubatan

Potongan premium insurans berkenaan dengan pendidikan atau faedah perubatan untuk individu, suami, isteri atau anak.

3,000

Caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

Potongan caruman SOCSO dan SIP pekerja.

350

Pelepasan Cukai Gaya Hidup

Pelepasan cukai gabungan untuk bahan bacaan, komputer dan peralatan sukan (Termasuk pembelian surat khabar, telefon pintar dan tablet, langganan internet & yuran keahlian gimnasium)

2,500

Pelepasan Sukan

Potongan cukai tambahan untuk peralatan sukan, sewa kemudahan dan yuran pertandingan.

500

Peralatan Penyusuan

Potongan pembelian peralatan penyusuan, untuk pembayar cukai wanita sahaja.

1,000 (sekali setiap 2 tahun)

Pendidikan Awal

Potongan bagi pembayar cukai yang mendaftarkan anak mereka berumur 6 tahun ke bawah di taska dan prasekolah berdaftar. Untuk dituntut oleh mana-mana ibu bapa.

3,000

Perbelanjaan Kemudahan Mengecas Kenderaan Elektrik (EV)

Potongan untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan:

 • kos memasang pengecas EV;

 • pembelian (termasuk sewa beli) pengecas EV;

 • penyewaan pengecas EV; atau

 • yuran langganan kemudahan pengecasan EV.

2,500

Rebat Cukai

Tidak seperti potongan cukai yang mana ia adalah pengurangan dalam pendapatan bercukai tahunan anda, rebat cukai pula ialah pengurangan dalam jumlah cukai yang anda bayar selepas pengiraan cukai anda bagi tahun berkenaan.

Rebat Zakat

Zakat boleh ditolak melalui gaji, atau dibayar terus oleh pekerja kepada pihak berkuasa zakat atau badan amal yang berkelayakan (pelepasan cukai kemudian dituntut melalui borang TP1).

Rebat untuk Individu dengan Pendapatan Bercukai tidak melebihi RM35,000

Rebat sebanyak RM400 tersedia untuk individu dengan pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Sekiranya pasangan tidak mempunyai pendapatan atau dinilai bersama, rebat tambahan RM400 boleh dituntut.

Rebat pada pelepasan cukai untuk menunaikan Umrah dan Ziarah ke Tanah Suci

Rebat cukai ke atas jumlah levi berlepas yang dibayar semasa mengerjakan Umrah atau Ziarah ke tempat-tempat suci.

Rebat boleh dituntut dua kali seumur hidup dan ia perlu dituntut dengan melampirkan bukti pas penerbangan/kemasukan dan salah satu daripada yang berikut:

(a) Visa umrah yang dikeluarkan oleh kedutaan Kerajaan Arab Saudi; atau

(b) Surat pengesahan menunaikan haji ke tempat suci dari badan keagamaan yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Mempromosikan Persefahaman dan Keharmonian Antara Penganut Agama, Jabatan Perdana Menteri.

Rebat tidak akan diberikan berkenaan dengan levi pelepasan yang dibayar bagi tujuan menunaikan haji.

Ingin mengetahui bagaimana anda boleh kendali payroll dengan mudah? Jom tempah sesi demo bersama kami sekarang!

FAQs

Soalan-soalan lazim...

Potongan cukai yang wajib termasuk:

 • Individu: RM 9,000 setiap tahun bagi semua individu yang tinggal di Malaysia.
 • Pasangan: RM 4,000 jika pasangan tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan atau telah memilih untuk penilaian bersama.
 • Anak: Jumlah untuk anak tanggungan di bawah 18 tahun: RM 2,000. Jumlah tambahan untuk anak dalam pendidikan tinggi atau anak yang kurang upaya.
 • Potongan KWSP: Potongan untuk sumbangan pekerja wajib dan sukarela kepada KWSP terhad pada RM 4,000 setiap tahun.
 • Kecacatan: Potongan tambahan RM6,000 untuk individu yang kurang upaya.
 • Pasangan Kurang Upaya: Potongan tambahan RM5,000 jika pasangan yang menganggur adalah kurang upaya.

Had potongan cukai tahunan adalah RM 8,000, termasuk sehingga RM1,000 untuk pemeriksaan perubatan lengkap.

Ya, pekerja perempuan berfaedah daripada potongan cukai sehingga RM1,000 yang boleh dituntut setiap 2 tahun untuk pembelian peralatan penyusuan.

Individu dengan pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000 boleh mendapatkan rebat sebanyak RM400. Jika pasangan tidak menerima pendapatan atau dinilai bersama, rebat tambahan sebanyak RM400 boleh dituntut.

Rebat pada pelepasan cukai untuk menunaikan Umrah atau ibadah haji ke tempat-tempat suci boleh dituntut sebanyak dua kali sepanjang hayat.

Had potongan tahunan maksimum untuk sumbangan kepada skim persaraan swasta (PRS) dan pembayaran anuiti tertangguh adalah RM3,000.

Ya, majikan boleh menuntut potongan cukai untuk sumbangan pekerja kepada PERKESO dan EIS sehingga had tahunan RM350.

Potongan cukai sehingga RM7,000 untuk yuran Yuran Pengajian bagi individu untuk Pendidikan Tinggi dalam bidang atau kelayakan tertentu, dan termasuk potongan cukai sehingga RM2,000 untuk kursus peningkatan kemahiran atau penambahbaikan diri.

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.