Gambaran keseluruhan

SOCSO (Social Security Organisation), juga dikenali sebagai PERKESO (Pertubuhan Keselamatan Sosial), sebuah agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan untuk menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja Malaysia di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969.

Fungsi SOCSO

Fungsi SOCSO adalah seperti berikut:

  1. Pendaftaran majikan dan pekerja
  2. Pemungutan sumbangan daripada majikan dan pekerja
  3. Pembayaran manfaat kepada pekerja dan / atau tanggungan mereka apabila sebarang tragedi berlaku
  4. Manfaat keperluan fizikal dan pemulihan vokasional
  5. Memberi kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerja

Kategori

SOCSO mempunyai dua skim insurans untuk ahli-ahlinya, “Skim Kecederaan Pekerjaan” yang menyediakan perlindungan untuk kemalangan di tempat kerja, dan “Skim Keilatan” yang menyediakan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecacatan atau kematian disebabkan oleh sebarang punca yang tidak berkaitan dengan pekerjaan mereka.

Ahli-ahli SOCSO dibahagikan kepada dua kategori. Perbezaan antan kedua kategori ini adalah pada lindungan kepada ahlinya. Ahli kategori pertama menerima perlindungan di bawah kedua-dua skim manakala dalam kategori kedua, ahli menerima perlindungan di bawah skim pertama sahaja.

Anda boleh memilih kategori SOCSO yang relevan untuk setiap pekerja dalam PayrollPanda:

Kelayakan

Sumbangan kepada SOCSO adalah wajib bagi setiap rakyat Malaysia yang bekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau latihan dalam sektor swasta dan/atau mana-mana pekerja kontrak atau sementara Kerajaan Persekutuan/Kerajaan Negeri serta Badan Berkanun Persekutuan/Negeri. Kadar caruman SOCSO dihadkan pada gaji RM5,000. Sebahagian pekerja tidak layak mendapat perlindungan oleh SOCSO.

Bagi pekerja bukan warganegara Malaysia yang bukan Penduduk Tetap (PR), hanya caruman majikan sahaja yang perlu dibayar di bawah Employment Injury Scheme.

Sistem payroll kami membantu anda mengira caruman statutori secara automatik dengan mudah. Tempah demo sekarang untuk maklumat lanjut.

FAQs

Soalan-soalan lazim...

SOCSO, atau juga dikenali sebagai PERKESO dalam Bahasa Melayu, adalah sebuah organisasi kerajaan yang ditubuhkan untuk menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja seperti yang dinyatakan dalam Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

SOCSO merupakan singkatan bagi “Social Security Organization,” iaitu terjemahan Bahasa Inggeris untuk “Pertubuhan Keselamatan Sosial” dalam Bahasa Melayu, biasanya dipendekkan sebagai PERKESO.

Fungsi utama SOCSO termasuk pendaftaran majikan dan pekerja, pemungutan sumbangan daripada majikan dan pekerja, pembayaran manfaat kepada pekerja dan/atau tanggungan mereka dalam kes tragedi, serta memberi kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan pekerja.

SOCSO mempunyai dua skim insurans bagi ahli-ahlinya, iaitu:

  • Skim Kecederaan Pekerjaan yang memberikan perlindungan terhadap kemalangan di tempat kerja, dan
  • Skim Keilatan yang memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecacatan atau kematian akibat sebarang punca yang tidak berkaitan dengan pekerjaan mereka.

Ahli-ahli SOCSO terbahagi kepada dua kategori, dengan perbezaan utama adalah lingkungan liputan. Ahli dalam kategori pertama tercakup di bawah kedua-dua skim, manakala mereka dalam kategori kedua tercakup hanya di bawah Skim Kecederaan Pekerjaan.

Sumbangan majikan dan pekerja perlu dibayar bagi pekerja Malaysia dan penduduk tetap yang berusia di bawah 60 tahun (kategori pertama tertakluk di bawah Skim Kecederaan Pekerjaan dan Skim Keilatan). 

Sumbangan majikan sahaja yang perlu dibayar untuk pekerja Malaysia yang berusia 60 tahun ke atas (atau pekerja yang berusia 55 tahun ke atas yang tidak pernah menyumbang kepada SOCSO) dan untuk semua pekerja asing (kategori kedua tertakluk di bawah Skim Kecederaan Pekerjaan sahaja).

Kadar caruman SOCSO bergantung kepada kategori, dan sumbangan tersebut ditetapkan pada gaji bulanan tertakluk kepada SOCSO sebanyak RM 5,000.

Hanya sumbangan majikan yang diperlukan bagi warga bukan Malaysia yang bukan penduduk tetap di bawah Skim Kecederaan Pekerjaan.

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.