Pengguna boleh mencipta beberapa akaun syarikat dibawah emel log masuk pengguna yang sama untuk mengurus penggajian bagi syarikat-syarikat mereka menggunakan satu log masuk.

Untuk mencipta akaun syarikat yang baru semasa sedang log masuk ke akaun syarikat yang sedia ada, klik pada nama pengguna anda di sebelah kiri bawah akaun anda, kemudian klik pada Create new company. Anda boleh memasukkan butiran syarikat baru anda dan mencipta akaun baru.

Apabila anda log masuk menggunakan emel log masuk pengguna anda, secara automatiknya anda akan log masuk ke akaun syarikat terakhir yang anda akses sebelum anda log keluar. Untuk mengakses akaun syarikat yang lain, klik pada nama pengguna anda di sebelah kiri bawah akaun anda, kemudian klik pada syarikat yang anda ingin akses.

 

Streamline your payroll for FREE!

Use PayrollPanda for free for 30 Days! No obligations, no credit card details required.

Get started

Copyright © 2023 Payroll Panda Sdn Bhd. All Rights Reserved.